Viktig juridisk information!

<< klicka för att visa/stänga >>
 1. Juridiska regler för samboavtalet
 2. Värt att tänka på
 3. Bra att veta
 4. Ansvarsfriskrivning
 5. GDPR

1. Juridiska regler för samboavtalet

 • Avtalet måste undertecknas av båda parter
 • Avtalet kan inte registreras men kan sparas av denna tjänst
 • Om någon har betalat mer än den andra i det 'som skall delas 50/50 enligt sambolagen' ska det regleras i ett seperat skuldebrev/revers
 • Samboavtal omfattar endast kärleksförhållanden och inte t.ex. studiekamrater, syskon eller kompisar som bor tillsammans.
 • Samboavtal ger inte ekonomiskt skydd vid dödsfall. Istället krävs ett testamente.

Exempel på vad som skall delas 50/50 enligt sambolagen om det införskaffats för gemensamt bruk:

 • Bostad
 • Bohag (till exempel möbler)
 • Hyreskontrakt (om båda står på kontraktet)
 • TV, Stereoanläggning,
 • Inredning
 • Trädgårdsredskap
 • Utemöbler
 • Dator
 • Playstation

Exempel på vad som räknas som enskild egendom enligt sambolagen och som därför inte delas upp vid separation:

 • Pengar på bankkontot
 • Sommarhus
 • Kläder
 • Bil
 • Båt
 • Aktier & fonder
 • Mobiltelefon

Del av Sambolagen 2003:376 (Länk)

8 § När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. (...)

9 § Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna.

2. Värt att tänka på

 • Ett samboavtal kan ge er båda en känsla av trygghet.
 • Det underlätter vid eventuell separation.
 • Det minskar chansen att hamna i bråk om vem som äger vad.
 • Genom att ha upprättat ett samboavtal slipper ni, delvis eller helvis, att omfattas endast av sambolagens bodelningsregler.

3. Bra att veta

 • Samboavtalet upphör att gälla vid separation, dödsfall eller om ni gifter er.
 • Om ni separerar kommer samboavtalet att vara ett viktig dokument att hänvisa till.
 • Om ni tänker gifta er bör ni tänka på skapa ett 'äktenskapsförord' eller, om ni redan har hunnit gifta er, ett 'äktenskapsförord under äktenskapet'.

4. Ansvarsfriskrivning

Acceptera.se ska inte hållas ekonomiskt eller juridiskt ansvarig vid eventuella tvister som kan uppstå när ett sambo förhållande tar slut och detta samboavtal ska användas, och befrias från allt ansvar samt avstår från att delta i eventuella uppgörelser eller domstolsprocesser. Ni som använder denna tjänst för att skapa ett genererat samboavtal gör så frivilligt och under eget ansvar.

Våra avtal har granskats och godkänts av en svensk jurist.

Mot en extra kostnad på 1095:- kan båda papperskopiorna på avtalet granskas och undertecknas av en svensk advokat innan det skickas med posten.

5. GDPR & användarvillkoren

GDPR - we don't even have a database connected right now so the GDPR agreement is only a precursor to the finished site at the moment.

 1. Vi kallar parterna i detta samboavtalet för Sambo1 och Sambo2.
 2. Rutorna är ifyllda men ni kan ändra till era texter.

Fyll i uppgifterna nedan.Sambo 1Sambo 2


Avtalets rubrikHuvudparagrafer i samboavtalet

Om du lämnar ett stycke tomt visas det inte i avtalet.

1. Introtext - samboavtal


2. Samboegendom


3. Enskild egendom


4. Verifikation av enskild egendom


5. Övrigt
Datum, kopior & underskrifter

1. Datumet läggs till automatiskt i följande format när samboavtalet skapas. 2024-07-13 23:29:16.
2. Plats för underskrifter finns på det utskrivna dokumentet.
3. Samboavtalet bör upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt.
Villkor & ansvar

Acceptera.se ska inte hållas ekonomiskt eller juridiskt ansvarig vid eventuella tvister som kan uppstå när ett sambo förhållande tar slut och detta samboavtal ska användas, och befrias från allt ansvar samt avstår från att delta i eventuella uppgörelser eller domstolsprocesser. Ni som använder denna tjänst för att skapa ett genererat samboavtal gör så frivilligt och under eget ansvar.

Mot en avgift på 1095:- kan avtalet granskas, attesteras och undertecknas av en svensk jurist innan det skickas med rekommenderat brev till båda parter.
COPY TO CLIPBOARD SELECT ALL © FreeFormatter.com - FREEFORMATTER is a d/b/a of 1017478