Viktig juridisk information!

<< klicka för att visa/stänga >>
 1. Juridiska regler för revers/skuldebrev
 2. Värt att tänka på
 3. Bra att veta
 4. Ansvarsfriskrivning
 5. GDPR

1. Juridiska regler för revers

 • Revers/skuldebrevet måste undertecknas av båda parter

Exempel på det som ska framgå i skuldebrevet:

 • Namn på långivaren samt låntagaren
 • Lånegivaren samt lånetagarens signaturer & datum.
 • Datumet för lånet
 • Lånesumman
 • Återbetalningstiden
 • Eventuell ränte på lånet
 • Eventuella betalningsvillkor
 • Eventuella dröjsmålsavgifter
 • Övriga villkor och avgifter

Skuldebrevslagen (Länk)

 1. En revers/skuldebrev är ett skriftligt bevis på att skulden kommer att betalas tillbaka.
 2. En revers/skuldebrev måste komplettera äktenskapsförord och samboavtal


 3. Revers/Skuldebrevet skall upprättas skriftligen och undertecknas av långivaren samt låntagaren. 1. Vi kallar parterna för långivaren och låntagaren.
 2. Rutorna innehåller exempeltexter som ni ska ändra eller radera.
 • En skriftlig revers/skuldebrev kan ge er båda en känsla av trygghet men det är inget krav.
 • För långivaren är skuldebrevet är ett bindande löfte om att lånet ska återbetalas.
 • För låntagaren är skuldbrevet ett tydligt bevis för hur och när lånet ska återbetalas.

Fyll i uppgifterna nedan.Långivaren

Den som lånar ut pengarna


Låntagaren

Den som lånar pengarna


Skuldebrevets rubrikLånebelopp, ränta & villkor:
Datum, kopior & underskrifter

1. Datumet läggs till automatiskt i följande format när skuldebrevet skapas. 2024-07-14 00:35:48.
2. Plats för underskrifter finns på det utskrivna dokumentet.
3. Skuldebrevet bör upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt.

Villkor & ansvar

Acceptera.se ska inte hållas ekonomiskt eller juridiskt ansvarig vid eventuella tvister som kan uppstå när ett skuldebrevet ska användas, och befrias från allt ansvar samt avstår från att delta i eventuella uppgörelser eller domstolsprocesser. Ni som använder denna tjänst för att skapa ett genererat skuldebrevet gör så frivilligt och under eget ansvar.

Mot en avgift på 1095:- kan skuldebrevet granskas, attesteras och undertecknas av en svensk jurist innan det skickas med rekommenderat brev till båda parter.